กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
15 กันยายน 2565
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ปรึกษาคณะทำงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2565
24 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2565
19 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2565
อ่านต่อ >
สถิติผู้เยี่ยมชม ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2563 : 443,694