การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565
8 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2565
8 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2564
1 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2564
อ่านต่อ >
สถิติผู้เยี่ยมชม ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2563 : 329,575