ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566
10 มกราคม 2566
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2565
29 พฤศจิกายน 2565
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565
29 กันยายน 2565
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565
อ่านต่อ >
กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
15 กันยายน 2565
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ปรึกษาคณะทำงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2565
24 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2565
19 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565
28 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2565
12 พฤษภาคม 2565
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565
8 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2565
8 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2565
อ่านต่อ >
«Previous  1 2 3 4 5 6   Next»
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล