การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
5 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564
2 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2564
1 มีนาคม 2564
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2564
อ่านต่อ >
สถิติผู้เยี่ยมชม ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2563 : 159,668