การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2566
19 กันยายน 2566
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2566
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566
18 สิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 5/2566
16 สิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 5/2566
อ่านต่อ >
20/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงและแก้ไขระบบปรับอากาศและระบบสปริงเกอร์ อาคารทิปโก้ ชัั้น 32
18/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารทิปโก้ ชัั้น 32
18/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรมประมวลผลแบบคลาวด์
06/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานจากอาคารทิปโก้ ชั้น 32 มายังอาคารสำนักงบประมาณ ชั้น 4
27/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาพัสดุสำหรับโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สถิติผู้เยี่ยมชม ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2561-2566 : 1,214,376
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล