ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์
01/04/2567
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67)
02/10/2566
รายการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
02/10/2566
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28/09/2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงและแก้ไขระบบปรับอากาศและระบบสปริงเกอร์ อาคารทิปโก้ ชัั้น 32
18/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารทิปโก้ ชัั้น 32
18/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรมประมวลผลแบบคลาวด์
06/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานจากอาคารทิปโก้ ชั้น 32 มายังอาคารสำนักงบประมาณ ชั้น 4
27/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาพัสดุสำหรับโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
«Previous  1 2 3   Next»
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล