การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565
29 กันยายน 2565
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และประเมินผลการดำเนินงานผู้จัดการกองทุนฯ ปี 2565 และกำหนดตัวชี้วัดปี 2566 โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล