การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2566
19 กันยายน 2566
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ประจำปี 2567 และประเมินผลการดำเนินงานผู้จัดการกองทุนฯ ปี 2566 และกำหนดตัวชี้วัดปี 2567 โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล