กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2561
9 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ โดย กปพ. เป็น 1 ใน 7 กองทุนที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ จากจำนวนกองทุนกว่า 95 กองทุน
ปีนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ กปพ. ได้รับรางวัล โดยปี 2560 กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทการพัฒนาดีเด่น ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุนหมุนเวียนต่างๆ ที่ได้รับรางวัลว่า ทุนหมุนเวียนเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจตามแนวคิดทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน โดยการมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นถือเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อต่อยอดนโยบายของรัฐบาลให้ประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน