การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 5/2566
16 สิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการการลงทุนเงิน Pre –Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB23DA รุ่น LB246A และการจัดอันดับ Tier ของสถาบันการเงินภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับการ Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB23DA (งวดที่ 2) การกำหนดสัดส่วนการฝากเงินและการจัดสรรวงเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์ นโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 และทบทวนรายชื่อธนาคารพาณิชย์เพื่อการฝากเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล