การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2567
17 เมษายน 2567
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 นายพชร อนันตศิลป์ ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2567 เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการการลงทุนเงิน Pre –Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB246A รุ่น LB249A รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับการ Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB249A (งวดที่ 4) และการกำหนดสัดส่วนการฝากเงินและการจัดสรรวงเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล