ข่าวประชาสัมพันธ์
กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2561
9 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ โดย กปพ. เป็น 1 ใน 7 กองทุนที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ จากจำนวนกองทุนกว่า 95 กองทุน
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561
17 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุน...
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2561
12 กรกฎาคม 2561
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2561
อ่านต่อ >
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง FinTech and Blockchain
11 มิถุนายน 2561
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ได้จัดโครง...
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 1/2561
3 เมษายน 2561
นายประภาศ คงเอียด ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยมี...
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 4/2560
21 ธันวาคม 2560
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยนางสาวอุปมา ใจหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และบุคลากร สบน. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 4/2560
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ครั้งที่ 2/2560
17 สิงหาคม 2560
นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
อ่านต่อ >
การรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2 สิงหาคม 2560
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) แถลงว่า กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมและการพัฒนาดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
อ่านต่อ >
ทิศทางแนวโน้มตลาดตราสารหนี้และกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
5 เมษายน 2559
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.) ร่วมกับผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกของ กปพ. 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย...
อ่านต่อ >
กลยุทธ์การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อฝ่าวิกฤตดอกเบี้ยต่ำภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
20 กรกฎาคม 2558
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.) ร่วมกับผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกของ กปพ. ทั้ง 4 ราย ซึ่งประกอบด้วย...
อ่านต่อ >
«Previous   1 2 3 4   Next»