ข่าวประชาสัมพันธ์
ทิศทางแนวโน้มตลาดตราสารหนี้และกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
5 เมษายน 2559
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.) ร่วมกับผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกของ กปพ. 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย...
อ่านต่อ >
กลยุทธ์การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อฝ่าวิกฤตดอกเบี้ยต่ำภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
20 กรกฎาคม 2558
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.) ร่วมกับผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกของ กปพ. ทั้ง 4 ราย ซึ่งประกอบด้วย...
อ่านต่อ >
ผอ.สบน. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคาร HSBC ประเทศไทย
29 พฤศจิกายน 2554
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้การต้อนรับ...
อ่านต่อ >
พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก
14 ตุลาคม 2554
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ร่วมลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก ร่วมกับ...
อ่านต่อ >
«Previous   1 2 3 4   Next»